Pierre Vandammesluis Zeebrugge

Omschrijving

De Pierre Vandammesluis is een verbindingssluis tussen de tijgebonden voorhaven en de niet-tijgebonden achterhaven in de haven van Zeebrugge. De sluis werd gebouwd tussen 1972 en 1985 en heeft een lengte van 500 m, een breedte van 57 m en een diepte van 18,50 m.

Studiebureau ABG voert het onderzoek uit van de 4 brugkelders van de sluis. Er wordt een visuele inspectie uitgevoerd en er worden kernen ontnomen voor analyse in het laboratorium.

Op basis van de resultaten worden concrete adviezen geformuleerd en wordt een restlevensduurberekening uitgevoerd.

In de uitvoeringsfase werd ondertussen het lastenboek opgemaakt door Studiebureau ABG.

Details

Plaats: Zeebrugge
Opdrachtgever: Vlaams Gewest, Dep. MOW-AMT

Jaar onderzoek: 2017-2018
Uitvoeringsfase: 2019

Foto's