Steiger Kaai 461 Antwerpen

Omschrijving

De steiger situeert zich ter hoogte van het Marshalldok in de haven van Antwerpen en is ingericht als een aanlegplaats voor zee-en rivierschepen. Tijdens de visuele inspectie werden de schadefenomen beschreven. Ook werden metingen uitgevoerd van betondekking, carbonatatiediepte, chlorides en oppervlaktehardheid.

Het betononderzoek gebeurde deels van op de steiger, deels vanop een vaartuig (zodiac-boot).

Details

Plaats: Haven Antwerpen
Opdrachtgever: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Jaar onderzoek: 2014

Foto's