Onze klanten

Syndici & Verenigingen van mede-eigenaars (VME)

De syndicus vervult een centrale rol wanneer een appartementsgebouw wordt gerenoveerd. De syndicus is tijdens de renovatie de tussenpersoon tussen de VME en  Studiebureau ABG. Een goede samenwerking met syndici en eigenaars is voor elke renovatie een must. Wij streven ernaar om hen zoveel mogelijk te betrekken in het renovatieproces door duidelijke communicatie, inspraak en overleg.

 

Industrie

Betonproblemen oplossen in een industriële omgeving vergt een specifieke aanpak. Vaak zijn de bereikbaarheid, omgevingsomstandigheden en interventietijd voor uitvoering niet evident.

Betonproblemen kunnen een grote impact hebben op het falen van een constructie of de verstoring van een productieproces. Een duurzaam herstel of een periodieke monitoring kan de continuïteit van een productieproces veilig stellen.

 

Overheden

Optimaal onderhoud en renovatie van gebouwen en kunstwerken in beton zijn een belangrijke uitdaging voor overheidsdiensten.