Onze klanten

Syndici & Verenigingen van mede-eigenaars

Vaak vervult de syndicus een centrale rol wanneer een appartementsgebouw wordt gerenoveerd. De syndicus is tijdens de renovatie de tussenpersoon tussen de vereniging van mede-eigenaars en  Studiebureau ABG. Een goede samenwerking met syndici en eigenaars is voor elke renovatie een must. Wij streven ernaar om hen zoveel mogelijk te betrekken in het renovatieproces door duidelijke communicatie, inspraak en overleg.

 

Architecten & studiebureaus

Architecten, stabiliteitsbureaus en bouwkundige studiebureaus die specifieke vragen hebben omtrent de schademechanismen van beton, wapening en eigenschappen van beton kunnen bij ons terecht. Met behulp van de nieuwste meettoestellen kunnen we bouwkundige professionelen een antwoord bieden op gerichte betonvragen.

 

Industrie

Betonproblemen onderzoeken en oplossen in een industriële omgeving vergt een specifieke aanpak. Vaak zijn de bereikbaarheid, omgevingsomstandigheden en interventietijd voor uitvoering niet evident.

Betonproblemen kunnen een grote impact hebben op het falen van een constructie of de verstoring van een productieproces. Een gefundeerd onderzoek of een periodieke monitoring kan de continuïteit van een productieproces veilig stellen.

 

Overheden

Optimaal onderhoud en renovatie van gebouwen en kunstwerken in beton zijn een belangrijke uitdaging voor overheidsdiensten. Een conditiebepaling van een gebouw of het gemeentelijk patrimonium verwerft inzicht in de problemen en de prioriteiten.