Atlantikwall Raversyde

Omschrijving

De observatiebunker en de geschutbunker zijn een onderdeel van de Atlantikwall en bevinden zich in het domein Raversyde. De bunkers zijn gelegen in de duinen, net achter de zeedijk.

De constructie van de observatiebunker bevindt zich deels ondergronds en deels bovengronds. De geschutbunker is volledig in de duinen ingewerkt.

Het betononderzoek heeft tot doel meer inzicht te verwerven in de gezondheidstoestand en de schadegevoeligheid van de diverse onderdelen. Hiervoor werden proeven met betrekking tot betondekking, chloridegehalte, potentiaalwaarde en carbonatatiediepte uitgevoerd.

Details

Plaats: Raversijde
Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen
Jaar onderzoek: 2014

Foto's